Fundusze Europejskie

Informacja o dotacji

„W związku z realizacją projektu pn. Klinczowanie – innowacja w produkcji sit i filtrów realizowanego w ramach umowy nr RPSW.02.05.00-26-0502/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi 2 Konkurencyjna Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na oprogramowanie zgodnie z załączonym zapytaniem.”

Pliki do pobrania: