Kolejną z naszych usług jest mikrospawanie. Metoda ta pozwala na łączenie doczołowe elementów. Osiągana spoina jest grubości nie przekraczającej grubości materiału łączonego elementu. W procesie tym możemy łączyć blachy o grubości już od 0,5 mm oraz siatki o grubości drutu od 0,5 mm.

Przykładowe spoiny