DRENAŻ SZCZELINOWY DO FILTRÓW PIASKOWYCH

 

Ruszt szczelinowy podtrzymujący złoże piaskowe z modułem mycia zwrotnego SBM to produkt firmy TRISLOT. System dystrybucji powietrza jest zamontowany na dnie komory filtra. Nad nim są zamontowane panele z sita szczelinowego (z unikalnymi niezatykającym się roboczym profilem z drutu w kształcie V), które podtrzymują złoże piaskowe.

 

Opis

Drenaż szczelinowy do filtrów piaskowych

Ruszt szczelinowy podtrzymujący złoże piaskowe z modułem mycia zwrotnego. System dystrybucji powietrza jest zamontowany na dnie komory filtra. Nad nim są zamontowane panele z sita szczelinowego (z unikalnymi niezatykającym się roboczym profilem z drutu w kształcie V), które podtrzymują złoże piaskowe.

Płukanie zanieczyszczonego złoża realizowane jest poprzez odwrócenie kieruneku przepływu ze zwiększeniem jego prędkości. Zruszenie złoża następuje poprzez jednolity napływ z systemu dystrybucji powietrza umieszczonego na dnie.

Zastosowanie

 • Produkcja wody pitnej

 • Filtracja wody basenowej

 • Oczyszczanie i uzdatnianie wody

 • Przygotowanie wody chłodzącej

 • Oczyszczanie wstępne przed systemami membranowymi

 • Odżelazianie I odmanganianie wody

Zalety produktu

 • 100% pokrycie powierzchni filtra niezależnie od jego wymiarów. Jest to możliwe, ponieważ system nie jest oparty na modułach jednej wielkości. Projektowany i wykonywany jest do danego filtra. Z tego powodu jest też idealny do regeneracji starych filtrów o nietypowych wymiarach.

 • Nie wymaga specjalnej konstrukcji dna zbiornika. Możliwe do zamontowania z dnem posiadającym kanał jak i bez kanału. Ewentualne nierówności dna nie mają wpływu na montaż drenażu!

 • Równa i jednolita powierzchnia drenażu utrzymuje jednakową grubość złoża w każdym miejscu filtra. Dzięki czemu nie ma nierównomierności w przepływach zarówno podczas filtracji jak i płukania.

 • Łatwy i tani montaż systemu.

 • Łatwe napełnianie i usuwanie złoża z płaskiej powierzchni.

 • Skuteczność płukania identyczna w każdym miejscu filtra z powodu równomiernego rozprowadzenia powietrza systemem dystrybucji oraz identycznej wysokości złoża.

 • Panele szczelinowe posiadają dużą powierzchnię co pozwala zminimalizować ilość stref montażowych.

 • Idealnie pozioma powierzchnia drenażu ułatwia prace monterskie i konserwatorskie.

 • Konstrukcja drenażu pozwala serwisantowi na łatwy przegląd systemu zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

 • Jednolity napływ powietrza bez martwych stref

 • Duża wytrzymałość mechaniczna

 • Całkowicie nierdzewna konstrukcja

Copyright © 2024 - Niltech - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WEBTEC Agencja Interaktywna
Przejdź do pełnej tabeli rozmiarowej